Uczestnikami spotkania byli wykonawcy reprezentujący poszczególne branże, a także przedstawiciele izb gospodarczych, związków i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców oraz pracodawców, którzy wyrażają chęć udziału w zamówieniach publicznych.

Cykliczne spotkania pozwalają na uzyskanie opinii przedsiębiorców, którzy są kluczowym ogniwem w przetargach. W trakcie debaty uczestnicy opowiadali się za kompleksowym ujęciem zamówień z dyrektywy klasycznej, sektorowej, obronnej i odwoławczej w jednym akcie prawnym. Jednocześnie, wyrażona została aprobata odnośnie dalszego odrębnego uregulowania działalności koncesyjnej.

Podkreślona została także konieczność ujednolicenia orzecznictwa, a także wypracowania wykładni przepisów ustawy pozwalającej na jednoznaczne ich interpretowanie. Z zadowoleniem ze strony wykonawców spotkało się uproszczenie procedur, szczególnie w zakresie zamówień poniżej progu unijnego, w procedurze kwalifikacji podmiotowej wykonawców, a także wyboru oferty najkorzystniejszej.

Prezes UZP podkreślała, że działania polegające na edukowaniu zamawiających, a także rozpowszechnianiu dobrych praktyk zamówieniowych wpływają pozytywnie na wzrost efektywności zamówień publicznych. 

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł