Opryski potrwają w Tychach od 24 do 31 lipca. Samorząd zamierza na nie wydać ok. 14 tys. zł.

Dezynsekcja obejmie 54 ha. Zostanie przeprowadzona na terenach zielonych - w parkach Północnym, św. Franciszka, Suble I i II, Łabędzi oraz w rejonie zbiornika Paprocańskiego. Dodatkowo na wniosek mieszkańców miasta, opryski zostaną przeprowadzone w kilku częściach Czułowa - dzielnicy Tychów.

Z komarami walczy również Częstochowa, która z budżetu miasta przeznaczyła na ten cel ok. 20 tys. zł. Opryski rozpoczęły się 11 lipca. Środek komarobójczy jest rozpylany na najbardziej uczęszczanych miejskich skwerach i zieleńcach, m.in. wzdłuż rzeki Warty. Akcja ma objąć ok. 100 ha.