Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje projekt i budowę odcinka autostrady od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (wraz z węzłem) o długości 5,6 km. Drugie zadanie polega na wykonaniu projektu i wybudowaniu odcinka drogi o długości ok. 9 km od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Chęć realizacji drugiej części inwestycji wyraziło 13 wykonawców.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (80 proc.), terminu realizacji (10 proc.) oraz gwarancji (10 proc.). Każdy z wykonawców zaoferował 10-letni okres gwarancji oraz termin realizacji w ciągu 29 miesięcy. GDDKiA planuje podpisać umowę o zamówienie publiczne latem br. 

Zamawiający na realizację drugiego zadania 59,04 mln zł brutto. Najtańszą ofertę w postępowaniu złożyło konsorcjum ETF Polska i ETF. Jej wartość wyniosła 63,89 mln zł.

Źródło: www.gddkia.gov.pl