W środę prezydent miasta Piotr Jedliński ogłosił wyniki głosowania koszalinian na zgłoszone do budżetu obywatelskiego propozycje.

W głosowaniu na listę 20 projektów wybranych przez 30-osobową Radę Budżetu Partycypacyjnego wzięło udział 11 455 mieszkańców. Na ścieżkę rowerową, która zajęła I miejsce oddano 2 883 głosy, na boisko przy I LO - 2 274, na rewitalizację zieleni przy deptaku - 2 177.

Pomysłów na wydanie w przyszłym roku 1 mln zł, bo tyle miasto przeznaczyło na budżet obywatelski, było łącznie 55. Zgłosiły je osoby prywatne, rady osiedli i organizacje pozarządowe.

Nie wszystkie propozycje nadawały się do realizacji. Część inwestycji była albo niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, albo obejmowała tereny prywatne, albo była zbyt droga. Do budżetu można było zgłaszać projekty o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł.

Trzy wybrane przez mieszkańców do realizacji inwestycje mieszczą się w ustalonej kwocie. Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwycięstwa oszacowano na 500 tys. zł, boisko przy I LO na 241 tys. zł, rewitalizację zieleni na deptaku przy ul. Dworcowej na 360 tys. zł.

Łączna szacunkowa wartość wybranych w głosowaniu inwestycji przekracza o 101 tys. zł kwotę zapisaną na budżecie obywatelskim. Miasto liczy jednak na to, że ceny realizacji projektów będą niższe po przetargach.