Parlamentarzyści SLD i Ruchu Palikota zakwestionowali zgodność z ustawą zasadniczą ośmiu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ich zdaniem naruszona została choćby konstytucyjna zasada państwa prawa. Właściciele (zarządcy) nieruchomości zostali zobowiązani do ustalenia danych niezbędnych do wyliczenia opłaty śmieciowej bez wyposażenia ich w odpowiednie środki prawne do pozyskiwania i weryfikowania tych danych, argumentują politycy.


Autorzy wniosku zwrócili również uwagę na nieprecyzyjne zdefiniowanie pojęcia właściciela oraz braku szczegółowych regulacji dotyczących problematyki selekcji odpadów.