Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego to analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia. Głównym jej celem jest ocena opłacalności przedsięwzięcia oraz kapitału zaangażowanego w to przedsięwzięcie, zarówno z punktu widzenia partnera prywatnego, jak i podmiotu publicznego. Jak należy podejść do tego zagadnienia? Jakie narzędzia wykorzystywać? W końcu, jak postrzegają finansowanie przedsięwzięć ppp podmioty publiczne, tj. samorządy, a jak przedsiębiorcy?

Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci:

- Jarosław Błaszczak, ekspert w zakresie organizacji i strukturyzacji finansowania projektów inwestycyjnych, dyrektor zarządzający w Departamencie Rynków Kapitałowych IPOPEMA Securities;

- Mariusz Bryła, ekspert ds. finansowo-ekonomicznych firmy Collect Consulting S.A;

- Joanna Budzińska-Lobnig, ekspert w zakresie organizacji i strukturyzacji finansowania projektów inwestycyjnych, dyrektor inwestycyjny w Polskich Inwestycjach Rozwojowych (PIR);

- Tomasz Sawicki, ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego Banku Gospodarstwa Krajowego;

- dr Katarzyna Sobiech-Grabka, ekspertka w zakresie ppp, kierownik Podyplomowych Studiów „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna.

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl