Skrzynki na ankiety zostały umieszczone w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25. Przy urnach znajdują się ankiety, na których można ocenić pracę magistratu, a także dopisać swoje uwagi na temat samej ankiety - czytelności i zrozumiałości zawartych w niej pytań oraz ewentualnych kwestii, które powinny być jeszcze poruszone.

Na podstawie wniesionych uwag zostanie opracowana ostateczna wersja formularza oceny, która będzie funkcjonowała we wszystkich wydziałach i biurach Urzędu Miasta Torunia od 1 stycznia 2013 roku.