Między ulicami Matejki, Gałczyńskiego, Moniuszki powstał w końcu XIX wieku niewielki cmentarz luterański. Po wojnie opuszczone i zaniedbane miejsce ulegało stopniowej degradacji, wreszcie w 1992 roku ówczesne władze miasta podjęły decyzję o jego likwidacji i przeznaczeniu na osiedlowy skwer. Kilka lat temu dawny cmentarz został przez miasto uporządkowany, wytyczono alejki spacerowe i obsadzono je zielenią.

4 listopada 2010 roku radni Rady Miasta Torunia podjęli uchwałę o nadaniu miejscu nazwy Skweru Inwalidów Wojennych. W centralnej części zieleńca został umieszczony pamiątkowy głaz i tablica z nową nazwą. Uroczystość jej odsłonięcia 10 listopada 2011 r. zgromadziła toruńskich kombatantów, przedstawicieli władz miasta, zawiadującej terenem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, uczniów klasy mundurowej VI LO oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 21. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz przekazał treść uchwały przedstawicielom Związku Inwalidów Wojennych.

 

- Otwieramy Skwer Inwalidów Wojennych w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. To bardzo symboliczny akcent, który chcemy traktować jako gest czci dla toruńskich inwalidów wojennych oraz ich koleżanek i kolegów, których nie ma już pośród nas. Te honory przekazujemy obecnym wśród nas kombatantom, którzy byli przecież inicjatorami nadania przez Radę Miasta Torunia temu miejscu wybranej przez siebie nazwy – mówił do zgromadzonych prezydent Torunia Michał Zaleski.

 

Odsłonięciu tablicy towarzyszyło przekazanie sztandaru toruńskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego, która będzie od tej pory sprawować opiekę nad skwerem i sztandarem.