Aktualne ceny za usługi komunikacji miejskiej obowiązują od 1 stycznia 2010 r., czyli podwyżki nie było od dwóch lat. Wzrost cen spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami związanymi ze świadczeniem usług komunikacji miejskiej, ustalonymi przez audytora zewnętrznego na poziomie 54,3 mln zł, a przede wszystkim znacznym wzrostem cen paliwa. W 2010 r. ceny oleju wzrosły o 20%, a do września 2011 r. o kolejnych 16%. W 2012 r., w związku ze zmianą stawki akcyzy na olej napędowy i zmianą kursu euro, koszt zakupu paliwa wzrośnie o 16,7%, tj. o 2,17 mln zł ( zgodnie z wyliczeniami audytora). Każde 10% wzrostu cen paliwa powoduje 2 % wzrostu kosztów ogółem. Rosną także pozostałe koszty, m.in. materiałów, energii czy usług. W 2011 r. inflacja według GUS wyniesie 4 % przy planowanej 2,3%.

Wzrost cen wyniesie od 8 do 10 %, z wyłączeniem biletów miesięcznych oraz biletów specjalnych. Od nowego roku bilet normalny jednorazowy kosztował będzie 2,70 zł, czyli o 20 groszy więcej, jednorazowy ulgowy – 1,35 (o 10 gr więcej). Za bilet miesięczny imienny na wszystkie Inie w granicach administracyjnych miasta zapłacimy 86 zł, a za ulgowy – 43 zł.

Cena biletu ulgowego specjalnego nie ulegnie zmianie i wyniesie 1 zł na rok. Koszty związane z wydawaniem biletów specjalnych będą – jak obecnie - refundowane z budżetu miasta.

Planowane przychody MZK z biletów w 2011 r. wyniosą ok. 36,4 mln zł (netto), natomiast w 2012 r., uwzględniając podwyżkę cen biletów i zakładając utrzymanie struktury sprzedaży na poziomie roku bieżącego - 39,1 mln zł (netto) i będą stanowiły dochód budżetu gminy.

Tabela ze stawkami opłat za usługi MZK na 2012 rok TUTAJ.

Jeśli chodzi o ulgi, istotna zmiana dotyczy wieku uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz młodzieży pobierającej naukę zawodu w zakładach prywatnych), którzy mogą kasować zniżkowy bilet. Od nowego roku prawo do ulgi będą miały osoby do 24 roku życia.

Do tej pory Toruń należał do grupy miast, w których nie była uregulowana kwestia ustalenia górnej granicy wieku dla uczniów korzystających z biletów ulgowych. Tymczasem - zarówno w przepisach dotyczących korzystania przez uczniów z ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (przewozy kolejowe i autobusowe z wyłączeniem komunikacji miejskiej), jak również w innych miastach dla potrzeb komunikacji samorządowej, np. w Grudziądzu, Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Olsztynie czy Krakowie - górna granica wieku jest ustalona na 24 rok życia. Chodzi o to, by uniknąć zdarzających się sytuacji, kiedy ulgowy bilet kasuje np. 35-letni, pracujący mężczyzna, który robi maturę w szkole dla dorosłych.

Pod obrady wprowadzono także projekt uchwały rajców PiS, którzy wnioskowali o to, by radni rady miasta nie mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską. Głosowali za tym wszyscy obecni na sali radni - 21 osób.