Górnośląski Związek Metropolitalny tworzy 26 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 120 ich spółek. Największą ilość energii kupiły Katowice (ok. 50 GWh, oszczędzając ok. 2,9 mln zł), Sosnowiec (ok. 30 GWh; ok. 1,8 mln zł), a także Gliwice, Bytom, Tychy i Zabrze (między 20 a 30 GWh; oszczędności rzędu ok. 1 mln zł). Najmniejszą gminą uczestniczącą w przetargu był Świerklaniec, który zaoszczędził ok. 41,3 tys. zł.

Ofertę w przetargu złożyła też firma PKP Energetyka, która oczekiwała ok. 76 mln zł.

Przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wskazali, że za całą zaoszczędzoną w przetargu kwotę można m.in. utrzymać w ciągu roku 1650 miejsc przedszkolnych, zbudować 90 km ścieżek rowerowych, kupić 15 autobusów miejskich lub 2 tramwaje, albo zapewnić 15-procentowy wkład własny do projektów unijnych o wartości 90 mln zł.

Źródło: Puls Biznesu