W spotkaniu wziął udział m.in. minister środowiska - prof. Jan Szyszko. W trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że wielką szansą na niską emisję jest obieg zamknięty realizowany w JST. Działania mające na celu budowanie samowystarczalności energetycznej samorządów znacząco przyczyniają się do efektywnej realizacji polityki klimatycznej.

Przedmiotem obrad były także problemy dotyczące adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystanie potencjału gospodarki niskoemisyjnej. Uczestniczący w nim samorządowcy oraz eksperci zajmujący się ochroną środowiska i klimatu dyskutowali o skutkach jakie niesie za sobą implementacja Porozumienia paryskiego dla miast i regionów. Wiele polskich i niemieckich gmin przejmuje bowiem wiodącą rolę we wdrożeniu tego porozumienia na rzecz ochrony klimatu.

Obecni na spotkaniu potwierdzili również wsparcie dla ochrony klimatu i jakości powietrza na poziomie lokalnym. Gospodarka o obiegu zamkniętym realizowana lokalnie stanowi rozwiązanie, które ogranicza negatywne zmiany klimatyczne. Działanie to wymaga jednak wielu starań oraz zmiany struktury regionów, które oparte są gospodarczo na np. węglu Jochen Flasbarth, niemiecki wiceminister środowiska, podkreślił również, że odpowiednio zaprojektowana przestrzeń miejska pozwala zapobiegać zjawiskom nadmiernej emisji CO2 do atmosfery.

(mos.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami