Zgodnie z projektowanymi zmianami wojewoda (bądź osoba przez niego upoważniona) otrzymałby prawo do przerwania każdej imprezy masowej, szczególnie meczów piłki nożnej, jeżeli doszłoby do zagrożenia bezpieczeństwa. Ten sam organ mógłby również zamknąć stadion na wniosek policji, jeżeli nie zostaną spełnione standardy bezpieczeństwa.

Minister sportu został natomiast upoważniony do wnikliwej oceny stanu przygotowania stadionów przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych pod kątem obowiązkowego wprowadzenia monitoringu. Objęcie systemem będzie niezbędne, aby klub został dopuszczony do rozgrywek klubowych. Możliwe będzie udzielenie pomocy finansowej w tworzeniu sieci monitoringu na stadionach.

Projekt zakłada również możliwość nakładania przez Policję mandatów w wysokości nawet do 2 tys. zł. nawet za niewykonanie poleceń służb porządkowych, czy przebywanie w innym sektorze. Posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego narzędzia w miejscu publicznym będzie karane przez policję w momencie zatrzymania mandatem w wysokości nie mniejszej niż 3 tys. zł. W tym przypadku grozi również kara ograniczenia wolności albo areszt i przepadek przedmiotów.

Nowe przepisy przewidują przywrócenie możliwości sprzedaży niskoprocentowych alkoholi (do 3,5% ) na stadionach.

Projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl, www.premier.gov.pl