Jako przyczynę wyprowadzenia prestiżowych klinik ze szpitala – jednego z największych w regionie – przedstawiciele uczelni wskazują postawę spółki zarządzającej obecnie szpitalem. Spółka zapewnia natomiast, że gotowa jest do rozmowy o utrzymaniu klinik, a brak takiej woli przypisuje uniwersytetowi. Sytuacją zaniepokojony jest miejski samorząd.

Chodzi o trzy kliniki i katedry: chirurgii, chorób wewnętrznych oraz najbardziej znaną – ginekologii i położnictwa, kierowaną przez szefa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego prof. Ryszarda Porębę. Profesor wskazuje, że Tychy były ośrodkiem dydaktycznym dla lekarzy przez ponad 40 lat.

Wyprowadzenie klinik z Tychów martwi prezydenta miasta Andrzeja Dziubę. „To oczywista strata dla miasta, nie tylko prestiżowa. Działalność kliniki oznacza stały dostęp do najnowszych myśli, rozwiązań i procedur w medycynie; szkoda, że Tychy zostają tego pozbawione” – skomentował prezydent.

Decyzja o wyprowadzeniu klinik ze szpitala jest następstwem dokonanych w nim przekształceń. Z powodu zadłużenia w maju działalność szpitala w dawnej formule została wygaszona, a po niespełna dwóch tygodniach placówka wznowiła działalność pod szyldem związanej z samorządem województwa spółki Megrez. Samorząd tłumaczył, że to jedyny sposób na uratowanie szpitala.

„Spółka Megrez odmówiła trójstronnego podpisania trójstronnego porozumienia ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Tychach, nie wykazując do chwili obecnej merytorycznego uzasadnienia tej decyzji” – podał uniwersytet w odpowiedzi na pytania PAP.

Prezes Megrezu Mariola Szulc przyznała, że spółka nie przystąpiła do takiego porozumienia, bo – jak podkreśliła – nie pozwalają jej na to przepisy. Według prezes Szulc, uniwersytet powinien porozumieć się w tej sprawie bezpośrednio z Megrezem, a takiej inicjatywy – mimo zachęty ze strony spółki - nie podjął.

Szefowa Megrezu zapewniła, że spółka nadal ma wolę, by w szpitalu działały kliniki. „Gdy uniwersytet złoży taką propozycję, oczywiście jak najbardziej pochylimy się nad tym tematem (…). Dotychczas do spółki Megrez nie wpłynęło żadne pismo dotyczące otwarcia – bo formalnie nie może to być kontynuowanie – oddziałów klinicznych w spółce Megrez” – powiedziała Mariola Szulc.

„Gdyby uniwersytet wystąpił do Megrezu, podjęlibyśmy rozmowy. Uniwersytet wystąpił natomiast na zasadzie takiej, by Megrez przejął obowiązki dawnego SP ZOZ w stosunku do uczelni. Jako nowopowstały podmiot nie mogliśmy tego zrobić; konieczna jest nowa umowa między dwoma podmiotami” – dodała szefowa Megrezu, zapewniając o chęci współpracy z uniwersytetem.

Inaczej sprawę postrzegają przedstawiciele uniwersytetu, którzy brak woli podjęcia współpracy zarzucają Megrezowi. Przytaczają korespondencję z wiosny tego roku, w której szpital informuje o swoich kłopotach związanych z przekształceniem, sugerując przejęcie umowy z uczelnią przez spółkę Megrez, która – jak podkreśla uczelnia – nie podjęła inicjatywy, a trójstronnej umowy podpisać nie chciała.

Rzeczniczka Uniwersytetu Agata Kalafarska zaznaczyła, że działające w Tychach kliniki „cieszyły się dobrą opinią i prestiżem zarówno wśród studentów jak i pacjentów szpitala”. Wskazała, że „podejmowane poza uczelnią i bez uzgodnienia z jej władzami działania, które ograniczają bezę do prowadzenia przez uczelnię kształcenia (…) nie spotykają się z zadowoleniem ze strony władz uniwersytetu”.

Działające dotąd w Tychach katedry i kliniki zostają przeniesione do innych placówek: katedra ginekologii i położnictwa będzie działać w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, katedra chirurgii w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu, a klinika chorób wewnętrznych będzie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7 w Katowicach.

„Uniwersytet nie odchodzi, ale zmienia miejsce wykonywania swoich świadczeń w zakresie edukacji studentów; podpisuje z nami umowy w innych szpitalach na ten sam rodzaj edukacji” – skomentował odpowiedzialny za ochronę zdrowia wicemarszałek woj. śląskiej Mariusz Kleszczewski. Jego zdaniem tyska ginekologia nadal pozostanie prestiżowym oddziałem, ponieważ prof. Poręba, któremu oddział zawdzięcza swój prestiż, pozostanie w szpitalu. Część pracowników straci natomiast uczelnia.

Rzeczniczka uniwersytetu zapewniła, że wszyscy pracownicy naukowi zatrudnieni w tyskim szpitalu otrzymali propozycje pracy, jednak część ich nie przyjęła. Dotyczy to m.in. doc. dr hab. Izabeli Ulman-Włodarz, która po 28 latach pracy naukowej wybrała pacjentów szpitala zamiast pracy na uczelni. Natomiast prof. Poręba przechodzi w uniwersytecie na emeryturę, pozostanie natomiast szefem oddziału ginekologii i położnictwa w Tychach.

„Szkoda bardzo dobrej bazy dydaktycznej w Tychach i wielu lat doświadczeń” – skomentował prof. Poręba, który ubolewa nad odejściem lekarzy-asystentów z uczelni. Pracownicy naukowi wskazują, że specjalizacja ginekologa-położnika bez części zabiegowej nie ma sensu, dlatego większa część pracowników nie przyjęła propozycji pracy. Wróciliby, gdyby w Tychach pozostała chociaż katedra - jeśli nie klinika - uczelni, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.(PAP)

mab/ abe/