Najtańszą ofertę o wartości 477,9 mln zł złożyło konsorcjum firm Mirbud S.A i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Erbedim. Najdrożej, bo na ponad 512,2 mln zł, swoje usługi wyceniła włoska firma Astaldi.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, GDDKiA będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.

Zgodnie z założeniami, inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Otwarcie ofert na pozostałe trzy odcinki drogi ekspresowej S3 Nowa Sól-Legnica planowane jest we wrześniu.

Budowa II odcinka S3 zakłada m. in budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,900 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym o szerokości 12m /wraz z opaskami/, budowę 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Drożów” oraz „Potoczek”, przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego.

Źródło: www.gddkia.gov.pl