Raport przedstawia analizę wyroków KIO wydanych w istotnych przetargach IT w ciągu ostatnich trzech lat. Chodzi w szczególności o zamówienia na wdrożenie, utrzymanie lub serwis, rozwój, modyfikację, rozbudowę lub migrację systemów IT, istotne z perspektywy rozwoju technologicznego państwa.

Przetargi IT nie muszą być trudne >>>

Jak czytamy w raporcie, system orzekania KIO jest nieefektywny.  Negatywnie na merytorykę oraz trafność orzeczeń KIO wpływa w szczególności: brak wyspecjalizowanych arbitrów i alfabetyczny system przydziału spraw, orzekanie w składach jednoosobowych i niekorzystanie z instytucji biegłego, brak jednolitej linii orzeczniczej KIO, ograniczone prawo kontroli wyroków KIO, brak specjalistycznego sądu rozpatrującego skargi na orzeczenia KIO czy brak nadzoru merytorycznego nad arbitrami.

Analiza poparta jest przykładami kluczowych dla funkcjonowania państwa postępowań informatycznych, w których orzeczenia Izby wywarły istotny wpływ na brak powodzenia projektu, lub też doprowadziły do wielu trudności związanych z wdrożeniem systemu IT przez zamawiającego.

Przetargi w branży IT mają się dobrze >>>

- Powracające pytania o przyczyny niepowodzeń kluczowych projektów IT prowadzą do konieczności kompleksowej analizy systemu, w którym te projekty są realizowane. Zdecydowana większość zamówień IT, które mają wpływ na cyfryzację państwa odbywa się w oparciu o zamówienia publiczne regulowane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W całym tym procesie istotną rolę odgrywa Krajowa Izba Odwoławcza, która jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety system orzekania jest nieefektywny, dlatego też przygotowaliśmy raport przedstawiający rekomendacje zmian systemowych - mówi Maciej Gawroński, partner zarządzający Bird & Bird, jeden ze współautorów raportu.

Autorami raportu są prawnicy z biura Bird & Bird: Maciej Gawroński, partner zarządzający, Monika Kucharczyk, szef praktyki prawa zamówień publicznych oraz Karina Bieniek z zespołu IT i transakcji handlowych. Patronat nad publikacją objęła Krajowa Izba Gospodarcza.

Cały raport dostępny jest tu >>>>>

Źródło: Informacja prasowa kancelarii Bird & Bird Maciej Gawroński Sp.k.

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł