Ich dofinansowanie wyniesie 85 proc., reszta pochodzić będzie z wkładu własnego gmin i powiatów regionu świętokrzyskiego, które wnioskowały o pieniądze. Wśród nich jest gmina Kielce oraz powiaty kielecki, opatowski, sandomierski i buski.

Najwięcej pieniędzy otrzyma Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku (pow. opatowski), który planuje m.in. przebudować już istniejące pomieszczenia na tzw. mieszkania aktywizujące dla 32 osób. Koszt projektu opiewa na ponad 5 mln złotych.

Za pieniądze z tzw. Funduszu Szwajcarskiego powstaną też boiska wielofunkcyjne z terenowymi urządzeniami do ćwiczeń w DPS w Zgórsku i Łagiewnikach w powiecie kieleckim, mieszkania aktywizujące w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, DPS w Sandomierzu, DPS w Zborowie (pow. buski) oraz w Zespole Placówek "Kamyk" w Kielcach.

O dofinansowanie wnioskowało 12 domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z woj. świętokrzyskiego.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Agata Wojda niektóre projekty z listy rezerwowej mają również szanse na realizację. "Spodziewamy się po doświadczeniach z innych różnych projektów, że oszczędności przetargowe pozwolą nam na przekazanie pieniędzy na realizację w całości co najmniej jednego projektu z listy rezerwowej (...) Już teraz wiemy, że mamy oszczędność o wysokości 1,3 mln złotych" - wyjaśniła Wojda.

Na liście rezerwowej znalazły się cztery projekty.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy nazywany także Funduszem Szwajcarskim jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Szwajcarię m.in. Polsce. Na mocy umów międzynarodowych zawartych w 2007 roku w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich przeznaczono dla 12 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, z czego dla Polski przewidziano ok. 489 mln franków.

Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel w skali całego kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. Środki te mają być wydatkowane według ustalonego przez Szwajcarię klucza geograficznego, który obejmuje cztery województwa - oprócz świętokrzyskiego także lubelskie, podkarpackie i małopolskie.