W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r., który wpłynął do parlamentu 14 czerwca 2021 r. (druk sejmowy nr 1278). 

XI sesja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach odbędzie się od 26 do 30 czerwca 2022 r. Ta edycja ogólnoświatowego wydarzenia będzie poświęcona transformacji miast na rzecz ich lepszej przyszłości. W czwartek w Sejmie większość klubów zadeklarowała poparcie dla projektu, choć krytykowały one zbyt późne jego wniesienie przez rząd do prac parlamentarnych.

 


Poselskie poprawki przepadły w głosowaniu

Klub Lewicy zgłosił poprawki dotyczące kwestii zakazu zgromadzeń spontanicznych na czas Forum. Jak zaznaczył Maciej Konieczny, poseł Lewicy, zakaz ten powinien zniknąć, bo miasta muszą być miejscem żywej demokracji - wymiany idei, dyskusji oraz prawa do demonstracji.

Na wątpliwości i krytykę posłów opozycji dotyczącą późnego terminu procedowania specustawy, odpowiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, wskazując na pandemię, która utrudniła negocjacje z urzędnikami ONZ. Jak poinformowała, procedury przetargowe zostały rozpoczęte. Wyjaśniła przy tym, że wyłączenia dotyczące prawa zamówień publicznych, o których mowa w specustawie będą obejmować tylko tzw. usługi społeczne, które dziś trudno przewidzieć. Minister Jarosińska -Jedynak zapewniła, że proces ten będzie kontrolowany przez CBA. Chodzi o zamówienia o niskiej wartości, według projektu do 600 tys. zł.

Ostatecznie w głosowaniu Sejm odrzucił poprawki Lewicy o wykreślenie zapisów o zakazie zgromadzeń spontanicznych na czas Forum. Za uchwaleniem specustawy opowiedziało się 411 posłów, przeciw było 8 osób, wstrzymało się od głosu trzech posłów.  

 

Sprawdź również książkę: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz >>


Co to jest WUF?

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, a ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania, informowano w maju 2019 r.

Przygotowania do 11. Światowego Forum Miejskiego (WUF11) resort funduszy i polityki regionalnej, następnie połączone z resortem finansów, rozpoczęło w sierpniu ub. roku. W marcu br. przedstawiło projekt specjalnej ustawy dotyczącej wydarzenia, który we wtorek przyjął rząd. Ustawa ma określić zadania organów administracji publicznej oraz służb związane z organizacją WUF11, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także zasady udzielania i realizacji zamówień związanych z organizacją wydarzenia, zadania zespołu ds. jego organizacji oraz zasady finansowania.

Organizacja WUF11 będzie finansowana z budżetu państwa oraz budżetu Katowic. W projekcie określono finansowanie wydarzenia z rezerwy celowej budżetu państwa na poziomie ponad 193,3 mln zł, w tym 68,4 mln zł – w 2021 r. i 124,9 mln zł – w 2022 r.