Zbudowany w latach 1913-1915 budynek przy ul. Mitręgi 4 to reprezentacyjna budowla wzniesiona w okresie największej prosperity huty, założonej przez przemysłowca Salomona Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat wciąż wiele elementów przypomina o dawnej świetności gmachu. To m.in. klatka schodowa z kutymi balustradami, ozdobione kolumnami i płaskorzeźbami główne wejście do budynku oraz sala konferencyjna i gabinet dyrektora, gdzie zachowało się oryginalne, drewniane wyposażenie.

Wystrój gabinetu i sali konferencyjnej zostały wpisane do rejestru zabytków. W pomieszczeniach można podziwiać oryginalne drewniane okładziny ścian i drzwi, meble, kominki oraz zegar. Zachowały się także obrazy. W sali konferencyjnej są to personifikacje handlu i przemysłu, ognia, wiatru, wody i światła, a w gabinecie dyrektora - obrazy o tematyce hutniczej i z motywami roślinnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości to 7 mln 416 tys. zł. Wadium, będące warunkiem przystąpienia do przetargu, wynosi 750 tys. zł. Zainteresowane podmioty powinny wnieść je do końca sierpnia.