Straż miejska zmierzy prędkość fotoradarem

Kierowcy będą mogli dostać mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez strażników na przenośnym fotoradarze.

W dniu 28 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. Nr 133, poz. 770). Określa ono długo oczekiwane zasady korzystania z fotoradarów na polskich drogach. Nowe przepisy oznaczają, że straż miejska musi oznakować miejsce, w którym ustawi się z fotoradarem, znakiem D-51, czyli niebieską tablicą informującą o prowadzonej kontroli prędkości. W ten sposób strażnicy mają informować kierowców o tym, gdzie stoją. Rozporządzenie określa, że strażnicy mogą ustawić się z przenośnym lub zainstalowanym w samochodzie fotoradarem na drodze w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu. Rozporządzenie określa też, że zdjęcie kierowcy zostanie zrobione przez wszystkie fotoradary dopiero, gdy przekroczy on dopuszczalną prędkość o ponad 10 km/godz. Z tym, że przepis ten nie dotyczy tradycyjnych radarów, które są w posiadaniu policji. Dlatego nie oznacza przyzwolenia na szybszą jazdę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 30 czerwca 2011 r.