Celem konferencji jest pomoc w optymalizacji procesu inwestycyjnego zarówno na poziomie kosztów, jak i czasu realizacji. Wychodząc od typologii przedsięwzięcia eksperci zaprezentują optymalną ścieżkę postępowania administracyjnego oraz metodykę cost-planningu dla inwestycji budowlanych. Istotnym tematem będą także ryzyka związane niejasnymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Błędne interpretacje, sankcjonowanie nierealnych zapisów przez urzędy może doprowadzić do zaprzestania realizacji projektu, czy ukończenia inwestycji z wielokrotnie przekroczonym budżetem i czasem przewidzianym na realizację.

Na konferencji będzie miała miejsce premiera nowego systemu informacji Wolters Kluwer Polska - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP to narzędzie dla osób pracujących na co dzień z miejscowymi planami zagospodarowania, uczestniczących w procesie inwestycyjnym na różnych etapach.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona osób zaangażowanych w proces przygotowywania inwestycji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Lex Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to:
ponad 39 000 mpzp dostępnych pod jednym adresem elektronicznej publikacji on-line
• wyszukiwanie planów po atrybucie przestrzennym
(miejscowość, ulica, numer budynku)
prezentacja zasięgów obowiązywania planów na mapie Google
wraz z dostępem do uchwały i załącznika graficznego
wizualizacja pokrycia planami danego obszaru ze wskazaniem statusu planu
obowiązujący, oczekujący na wejście w życie, archiwalny
zaawansowane funkcje edycyjne:
zbliżanie, oddalanie, przesuwanie
oraz skalowanie planów
• możliwość jednoczesnej pracy z grafiką planu i mapą Google
(drogowa/satelita/hybrydowa)

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne pod adresem:  www.abc.com.pl