Dwie na trzy rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko korzystają ze świadczeń rodzinnych. Eksperci postulują, by wysokość tych świadczeń była dostosowana do stopnia niepełnosprawności dziecka.

Aż 302 tys. rodzin wychowuje niepełnosprawne dziecko, z czego 203 tys. jest uprawniona do świadczeń rodzinnych. Często fakt wychowywania niepełnosprawnego dziecka łączy się z osiąganiem niskich dochodów.

Jak alarmuje Bożena Kołaczek z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wysokość dochodów osiąganych przez dużą część uprawnionych rodzin sprawia, że są one zagrożone ubóstwem. Dochód połowy z tych rodzin nie przekracza 300 zł, co stanowi próg ubóstwa biologicznego. Niestety pomimo trudnej sytuacji finansowej rodzin otrzymywane przez nie wsparcie nie zawsze jest dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Wysokość świadczeń nie odpowiada stopniu niepełnosprawności dziecka oraz kosztom opieki.

Jednolite orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest dla wszystkich dzieci, które nie osiągnęły 16 roku życia, bez względu na ich stopień niepełnosprawności. Tymczasem jak informują eksperci, koszty codziennej pielęgnacji dzieci mogą się diametralnie różnić w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W związku z powyższym Ewa Jagiełło, prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, apeluje o wprowadzenie co najmniej dwustopniowej skali niepełnosprawności.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 17 maja 2010 r.