Na poniedziałkowym briefingu prasowym Stępień powiedział m.in., że jego zdaniem w całej Polsce przyszły rok „będzie rokiem przyglądania się budżetom i analizowania sytuacji gospodarczej”.

„Światowy kryzys i spowolnienie gospodarcze przenosi się na dochody naszego województwa" - mówił marszałek. Dodał, że przyszły rok będzie rokiem oszczędzania.

Na bieżący rok woj. łódzkie miało zaplanowane dochody w wysokości ok. 912 mln zł i wydatki przekraczające 973 mln zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 61 mln zł.

W 2013 r. z 846 mln zł wydatków ponad 342 mln zł ma być przeznaczone na cele "majątkowo-inwestycje". Marszałek podkreślił, że priorytetem pozostają sprawy związane z transportem. Na ten cel woj. łódzkie zamierza wydać przeszło 140 mln zł – ponad 86 mln zł na budowę i modernizację dróg oraz ok. 53 mln zł na kolej (modernizacja taboru i rozbudowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej).

Dodatkowo ponad 19 mln zł ma trafić na inwestycje związane z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych oraz budową i umacnianiem wałów przeciwpowodziowych.

„Województwo łódzkie cały czas inwestuje w swoją przyszłość. To działanie, które chcemy utrzymywać mimo spowolnienia gospodarczego. Cały czas chcemy również korzystać z dofinansowania z budżetu UE. Szczególnie jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne” – wyjaśnił Stępień.

97,5 mln zł mają pochłonąć inwestycje związane z administracją publiczną (m.in. realizacja Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej i Systemu Informacji Medycznej). Ponad 23 mln zł zapisano na realizację planów związanych z ochroną zdrowia (dofinansowanie budowy pracowni badań pozytonowej tomografii emisyjnej PET w szpitalu Kopernika w Łodzi i rewitalizacji szpitala Korczaka oraz rozbudowę SOR w Zgierzu).

Blisko 36 mln zł zapisano na inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorczości, a ponad 15 mln zł na kulturalne (remont Teatru Wielkiego w Łodzi, zakup organów dla łódzkiej filharmonii oraz modernizacji zespołu Księży Młyn).

W wydatkach majątkowo-inwestycyjnych uwzględniono również gospodarkę mieszkaniową (2,7 mln zł), kulturę fizyczną i sport (2,3 mln zł) oraz bezpieczeństwo publiczne (1,3 mln zł).

Pozostałe wydatki mają iść na „inwestycje w ludzi”. Najwięcej pieniędzy - 67 mln zł - pochłoną dotacje dla jednostek kultury na bieżącą działalność. Nieco mniej – prawie 62 mln zł - przeznaczono na zadania związane z edukacją, m.in. stypendia, utrzymanie jednostek oświatowych oraz rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Pozycje dot. „inwestycyjnych wydatków w ludzi” obejmują również m.in. ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, oraz doradztwo zawodowe (prawie 17 mln zł), pomoc społeczną (14,2 mln zł), sport (9,7 mln zł), ochronę zdrowia (7,7 mln zł), a także wsparcie rodzin (2,7 mln zł).

Szczegółowy projekt budżetu przekazano radnym sejmiku woj. oraz przesłano do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

„5 i 7 grudnia będzie omawiany z radnymi na komisjach. Chcielibyśmy, by został przyjęty na sesji 16 grudnia” – poinformował Stępień.

duk/ amac/