Już od tego roku stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz grupy obywateli będą mogły tworzyć komitety w wyborach samorządowych.

Zgodnie z treścią przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich funkcję komitetu wyborczego organizacji społecznej pełni organ upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz. Obowiązkowe będzie jednak powołanie dwóch pełnomocników: wyborczego i finansowego.Własny komitet wyborczy mogą powołać również osoby niezrzeszone. Aby tak się stało, osoby te będą musiały zebrać pięciu chętnych, oraz powołać pełnomocników: wyborczego i finansowego. Kolejnym wymogiem jest zebranie 20 podpisów od osób popierających utworzenie komitetu, a po tej czynności można zawiadomić komisarza wyborczego o jego powstaniu. Nieco mniej restrykcyjne przepisy w tej kwestii obowiązują w gminach liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 1 lutego 2010 r.