Sprawy z urzędem załatwimy w sieci

Będziemy sami decydować o tym, czy z urzędem skontaktujemy się osobiście, czy w formie elektronicznej.

Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2011 r. petenci będą mogli wybrać sposób kontaktowania się z organem administracji publicznej i samorządowej. Mogą osobiście udać się do urzędu lub skorzystać z Internetu. Możliwość decydowania, czy z urzędem chcą się kontaktować drogą elektroniczną, będą mieli i przedsiębiorcy, i osoby indywidualne – wyjaśnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z nowymi przepisami pismo składane w urzędzie przez Internet nie będzie już musiało być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jest on drogi, więc ma go niewiele osób. Wnioskodawca zostanie zidentyfikowany w prostszy sposób. Będzie mógł skorzystać z profilu zaufanego ePUAP, który ma podobne funkcje jak te stosowane w bankowości elektronicznej. Wystarczy założyć konto na portalu ePUAP ( www.epuap.gov.pl), a następnie udać się do jednego ze wskazanych urzędów, by potwierdzić dane wprowadzone do systemu. Po weryfikacji nastąpi uwierzytelnienie i konto stanie się profilem zaufanym ePUAP. Będzie można posługiwać się nim w kontaktach z administracją bez konieczności stosowania dodatkowych metod uwierzytelniania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 grudnia 2010 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 31 grudnia 2010 r.