Dla uzyskania potwierdzenia danych wymagane jest jedynie posiadanie profilu zaufanego ePUAP – bezpłatnego podpisu elektronicznego, który może otrzymać każdy obywatel.

W wypadku weryfikacji dowodu rejestracyjnego – online, umożliwia się weryfikację, czy dane sprawdzanego dowodu rejestracyjnego znajdują się w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to szczególnie istotne podczas dokonywania zakupu samochodu, aby zminimalizować ryzyko zakupu kradzionego pojazdu.

Z kolei weryfikacja prawa jazdy - online może być wykorzystana np. przez pracodawcę, który chce zatrudnić kierowcę, ale ma wątpliwości, czy jego uprawnienia do kierowania ciężarówki są prawdziwe. Pracodawca może mieć także podejrzenia, że pracownik mógł stracić uprawnienia do kierowania pojazdem i nie zgłosił tego pracodawcy.

Więcej informacji na stronie: www.cpi.mswia.gov.pl, stan z dnia 4 lipca 2011 r.