Dzięki proponowanym zmianom, spółdzielnie socjalne łatwiej dostaną od samorządu zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający rzadko sięgają po klauzule społeczne >>>

– Dziś samorządy boją się stosować procedurę wolnej ręki, ograniczając krąg wykonawców do spółdzielni socjalnych. Przepisy nie przewidują takiej możliwości wprost. Urzędnicy samorządowi obawiają się więc, że regionalna izba obrachunkowa im to zakwestionuje – mówi Zbigniew Prałat ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Jak czytamy dalej w "Rz", jeśli nowelizacja wejdzie w życie, samorządy bez obaw będą mogły określić w kryteriach zamówienia, że wykonawcą ma być spółdzielnia socjalna lub spółdzielnia socjalna zatrudniająca niepełnosprawnych.

Klauzule społeczne mogą polepszyć sytuację na rynku pracy >>>

Brzeziny, Byczyna i Rogów to gminy, które od dawna stawiają na na rozwijanie spółdzielni socjalnych. Z sukcesem stosują klauzule społeczne w zamówieniach, ponieważ pozytywnie wpływa to na lokalny rynek pracy.

Obecnie trwają konsultacje projektu z MPiPS oraz Urzędem Zamówień Publicznych.

Źródło: www.rp.pl