Inspektorzy sprawdzają nie tylko umowy zawierane z zatrudnianymi osobami, ale także dokumenty, które kształtują stosunki między podmiotami w ramach przetargów.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w 2013 r. inspektor OIP w Poznaniu przeprowadził kontrolę w firmie zajmującej się wyrębem lasu na terenie nadleśnictwa Okonek (woj. wielkopolskie). Stwierdził, że prace w lesie na rzecz firmy wykonuje 14 drwali, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. A powinni być zatrudnieni na etatach.

Wymagała tego umowa dotycząca wyrębu lasu zawarta przez firmę z zamawiającym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jeszcze w czasie trwania kontroli pracodawca, realizując polecenie inspektora, podpisał z 8 osobami umowy o pracę na czas określony. Pozostałych 6 drwali zrezygnowało z wykonywania obowiązków na rzecz przedsiębiorcy.

Podobny problem z pracownikami na umowach cywilnoprawnych ujawniła kontrola poznańskiego OIP w firmie handlowo-usługowej. W jej trakcie ustalono, że zakład powierzył pracę 9 osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. Również w tym przypadku inspektor powołał się na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowę zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W ten sposób udowodnił, że zawierając umowy cywilnoprawne, pracodawca (jako wykonawca zamówienia) dopuścił się naruszenia przepisów prawa pracy. Firma potwierdziła zatrudnienie na podstawie umów o pracę ośmiu osobom. Jeden ze zleceniobiorców zrezygnował z wykonywania obowiązków, ponieważ nie był zainteresowany umową o pracę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna