"Opiniowany projekt ma wszelkie cechy prawa „stanu wyjątkowego”, którego, o ile wiadomo, nikt w Polsce dotąd nie wprowadził zgodnie z art. 228 i nast. Konstytucji. Skoro zaś w tej sytuacji nie stosuje się art. 233 ust. 1 Konstytucji, oznacza to podjętą świadomie i oczywistą dla każdego prawnika próbę naruszenia ładu konstytucyjnego, w szczególności art. 2 Konstytucji RP, w zakresie wyrażanej w niej zasady państwa „prawnego” – podkreśla Sąd Najwyższy.

W ocenie SN, opiniowany projekt jako całość jest projektem niezgodnym z Konstytucją RP oraz z zasadami prawa międzynarodowego. Projekt wielokrotnie bowiem narusza szereg przepisów Konstytucji RP m.in. art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 57, art. 163, art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 1 oraz normy wynikające z umów międzynarodowych, w tym art. 11 ust. 1 EKPC czy też art. 21 MPPOiP.

(rpo.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami