Gmina będzie zobowiązana zagospodarować każdą ilość odpadów, jaką wytworzą mieszkańcy.

Resort środowiska odpowiedział na zarzuty i wątpliwości przedsiębiorców zajmujących się odpadami komunalnymi dotyczące projektu nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Jedną z istotnych wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców jest to, że system, w którym płaci się za standardowy worek odpadków, może zachęcać wytwarzających duże ilości śmieci do wywożenia ich do lasu. Nowe zapisy ustawy przekazują odpady komunalne gminie, a ta ma obowiązek je zagospodarować niezależnie od ilości, jaką wytworzą mieszkańcy – podkreśla Ministerstwo Środowiska. Opłata ma pokryć koszt odbioru odpadów komunalnych niezależnie od ich ilości, tak jak jest to np. w spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli zaś chodzi o liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących daną posesję, to obowiązkiem włodarzy gmin będzie pozyskanie tej informacji. Dodatkowo firma odbierająca odpady może zasygnalizować gminie, że z danego terenu odbierana jest nieproporcjonalnie duża ilość odpadów w stosunku do zarejestrowanych mieszkańców. Wówczas właściciel takiej posesji będzie musiał płacić więcej. Zdaniem Ministerstwa Środowiska firmy zajmujące się odpadami nie powinny się też obawiać ponownej komunalizacji rynku. Nowa ustawa wręcz zobowiązuje gminy do przeprowadzenia przetargu na usługi, które teraz mogą zlecać bezprzetargowo zakładom budżetowym lub spółkom komunalnym. Ministerstwo Środowiska przyznaje, że okresy przejściowe, w których trzeba zorganizować przetargi, są rzeczywiście krótkie, ale wynika to z zaległości, jakie mamy w gospodarce odpadami komunalnymi.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 17 stycznia 2011 r.