Celem konferencji Miasto 2.0 – Smart City jest pokazanie dobrych praktyk i inteligentnych rozwiązań wpływających na rozwój polskich miast.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną liczne projekty „smart city” wspierane przez nowoczesne technologie oraz możliwości wykorzystania przez samorządy środków z funduszy europejskich, w tym m.in. z programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W programie m.in.:
- Rozwiązania z zakresu transportu, energetyki, bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej
- Wyzwania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego
- Przykłady najciekawszych wdrożeń smart city z kraju

Do udziału w organizatorzy zapraszają w szczególności:
- Przedstawicieli władzy regionalnej
- Prezydentów i burmistrzów miast
- Wojewodów
- Przedstawicieli władz samorządowych
- Przedstawicieli przedsiębiorstw miejskich
- Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i wsparcie informatyczne procesów w centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej oraz miastach
- Ministrów, dyrektorów biur strategii i rozwoju, naczelników wydziałów IT

Konkurs – Zostań Liderem miejskich innowacji 2016

Samorządy, firmy i instytucje*, które są gotowe opowiedzieć światu o sukcesach w rozpowszechnianiu idei inteligentnego miasta mogą wziąć też udział w Konkursie Lider miejskich innowacji oraz sięgnąć po tytuł Lidera miejskich innowacji w Polsce. Konkurs będzie przeprowadzony w jednej kategorii – najlepsze wdrożenie idei inteligentnego miasta.

Więcej informacji: http://www.computerworld.pl/konferencja/SmartCity2016


Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl jest patronem medialnym II edycji konferencji Miasto 2.0 – Smart City.*za wyłączeniem firm informatycznych i telekomunikacyjnych