W imieniu Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, ślubowanie od nowych członków KIO odebrał Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Uroczystego wręczenia aktów powołania członkom Krajowej Izby Odwoławczej dokonali: w imieniu Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów, Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Małgorzata Stręciwilk - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Małgorzata Rakowska - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Akty powołania odebrali i uroczyste ślubowanie złożyli:

 1. Pani Danuta Jadwiga Dziubińska
 2. Pani Emilia Garbala
 3. Pani Iwona Holka
 4. Pani Monika Kawa-Ogorzałek
 5. Pan Ernest Klauziński
 6. Pani Beata Anna Konik
 7. Pani Anna Kuszel-Kowalczyk
 8. Pan Jan Kuzawiński
 9. Pani Małgorzata Maria Matecka
 10. Pani Katarzyna Odrzywolska
 11. Pani Anna Osiecka
 12. Pani Aleksandra Patyk
 13. Pani Irmina Wiktoria Pawlik
 14. Pani Katarzyna Dorota Poprawa
 15. Pan Bartosz Aleksander Stankiewicz
 16. Pani Monika Szymanowska
 17. Pani Anna Katarzyna Wojciechowska
 18. Pan Rafał Ryszard Zadrożny

Źródło: www.uzp.gov.pl