"Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia krakowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i jednego z nowosądeckich radnych. Będzie ono prowadzone w wydziale przestępstw gospodarczych Prokuratury Okręgowej" – powiedziała prok. Marcinkowska.

Jak wyjaśniła, zawiadomienie dotyczy kosztów poniesionych na budowę infrastruktury drogowej wokół galerii handlowej Trzy Korony. W zawiadomieniu podniesiono także okoliczności związane z tym, że w sprawozdaniach, które prezydent składa ze swojej działalności, zawarte są nieprawdziwe informacje. Dotyczą one roku 2011 i środków finansowych miasta w wykonywaniu tej inwestycji. Kolejny zarzut dotyczy faktu, że prezydent odmawia radnym – którzy zwrócili się o wgląd do operatu szacunkowego działek miejskich, które są w użytkowaniu wieczystym inwestora galerii - dostępu do informacji publicznej i w sposób nierzetelny odpowiada na ich pytania.

Wcześniej nowosądecka prokuratura podawała, że zawiadomienie CBA dotyczyło m.in. możliwości nadużycia uprawnień przez prezydenta Nowego Sącza w sprawie działek, na których stanęła galeria handlowa Trzy Korony, opłat za użytkowanie wieczyste tych działek i przejęcia przez miasto obowiązku wyremontowania dróg przyległych do galerii.

O tym, że śledztwo trafi do krakowskiej prokuratury, zadecydował w czwartek prokurator apelacyjny. Doniesienie CBA wpłynęło w grudniu do prokuratury w Nowym Sączu, ta jednak prokuratura bez rozpoznawania sprawy skierowała wniosek do prokuratora apelacyjnego w Krakowie o wyłączenie wszystkich prokuratur z okręgu nowosądeckiego - ze względu na potrzebę zachowania całkowitego obiektywizmu. Wniosek motywowano faktem, że prokurator okręgowy pozostaje w relacjach służbowych z prezydentem miasta.

Prokurator apelacyjny przychylił się do tego wniosku i wyznaczył krakowska prokuraturę do prowadzenia sprawy.

Jak podawał w mediach rzecznik CBA Jacek Dobrzyński, do CBA "wpłynęły pewne informacje o możliwych nieprawidłowościach w związku ze sprzedażą działek pod budowę galerii w Nowym Sączu". Po przeanalizowaniu uzyskanych dokumentów CBA skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu dotyczące podejrzenia przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy w dokumencie.

W oświadczeniu opublikowanym w grudniu na stronie internetowej Nowego Sącza rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Grybel pisała, że "w związku z insynuacjami pod adresem prezydenta Ryszarda Nowaka stawianymi przez opozycję polityczną w związku ze sprzedażą działek przy ul. Lwowskiej/Krańcowej pod budowę galerii Trzy Korony, prezydent miasta wielokrotnie, w tym podczas zwołanej z jego inicjatywy sesji Rady Miasta, odniósł się do zgłoszonych wątpliwości i pomówień". "To prezydent miasta Ryszard Nowak zwrócił się do służb śledczych o zbadanie rzetelności transakcji" - podała rzeczniczka.

"Prezydent miasta Ryszard Nowak nie chce pozostawić żadnych wątpliwości co do rzetelności, legalności i zachowania przez niego zasad gospodarności przy sprzedaży działki pod budowę galerii" - podkreśliła rzeczniczka wskazując, że funkcjonariuszom CBA przekazano dokumenty dotyczące tej sprawy.