W piątek gliwiccy samorządowcy przedstawili założenia programu zapewnienia opieki dzieciom w wieku ,,żłobkowym". Miejscy eksperci przekonują, że przygotowana w Gliwicach koncepcja jest jedną z najszerszych i najbardziej kompleksowych propozycji tego typu w Polsce.

Założenia systemu wsparcia opierają się na nowej ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, znacznie poszerzającej kompetencje samorządów we wspomaganiu różnych form opieki nad małymi dziećmi. Koncepcję oparto m.in. na wynikach ankiety, w której na temat oczekiwanych rozwiązań wypowiedzieli się mieszkańcy.

Ankieta wykazała, że gliwiczanie oczekują dofinansowania przez miasto innych, poza żłobkami publicznymi, form opieki. Nowy system powinien - ich zdaniem - objąć jak największą grupę zainteresowanych, a dopłaty do żłobków publicznych i niepublicznych powinny być na porównywalnym poziomie. Ponad połowa uczestników ankiety uznała też, że poziom dopłat powinien zależeć od dochodów rodziny.

Przygotowana przez władze miasta propozycja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W efekcie różne formy opieki nad małymi dziećmi mają stać się bardziej dostępne. Obecnie z publicznych żłobków w Gliwicach korzysta ok. 200 dzieci, a ok. 600 czeka na miejsce w takiej placówce. Szacuje się, że kolejnych kilkaset rodzin jest zainteresowanych opieką nad dziećmi w rożnych formach.

Program przewiduje m.in. rozwój żłobków publicznych. W przyszłym roku ma powstać dodatkowa grupa żłobkowa dla 30 dzieci. Zreformowany zostanie też system opłat - część kosztu za opiekę nad dzieckiem będzie pokrywał budżet miasta. Wysokość opłaty będzie obliczana na podstawie wzoru uwzględniającego zamożność rodziny. Rodzice niepełnosprawni czy samotnie wychowujący dziecko zapłacą połowę stawki; podobna zniżka obejmie drugie i kolejne dziecko w rodzinie, korzystające ze żłobka.

Samorząd będzie także dopłacał do opieki w żłobkach niepublicznych - tu opłaty będą refundowane na takich samych zasadach jak w żłobkach miejskich. Aby zachęcić do zakładania prywatnych żłobków, miasto ustanowiło niską opłatę za wpisanie do rejestru takich placówek i zamierza pomagać podmiotom chcącym podjąć taką działalność.

Wspierani będą też dzienni opiekunowie. Będą nimi być osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie (lub mają kwalifikacje do opieki nad dziećmi do lat 3), zapewniające opiekę dla maksymalnie pięciorga dzieci we własnym lokalu. Darmowe szkolenia dla przyszłych dziennych opiekunów prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach i inne podmioty.

W końcu tego roku samorząd Gliwic chce ogłosić konkurs w celu wyboru opiekunów, z którymi podpisana zostanie umowa. Na jej podstawie miasto pokryje koszty składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej opiekuna oraz określi warunki dofinansowania opieki.

Nabór chętnych do skorzystania z usług dziennych opiekunów będzie w pierwszej kolejności prowadzony spośród osób czekających na miejsce w żłobkach miejskich. Podobnie jak w żłobkach, opłaty za opiekę zapewnianą przez dziennych opiekunów będą w części opłacane przez miasto, na podstawie wzoru uwzględniającego miesięczny dochód na członka rodziny.

Władze miasta liczą, że nowe zasady spowodują zwiększenie liczby żłobków w mieście oraz rozwój instytucji dziennego opiekuna. Roczne wydatki miasta na wsparcie tych instytucji mają wzrosnąć z dotychczasowych 2 mln zł do 4,6 mln zł. W najbliższym czasie program będzie poddany konsultacjom społecznym, potem stosowne uchwały podejmie rada miejska.