Inicjatywa Lagging Regions została zainicjowana przez Komisję Europejską, jako odpowiedź na problemy strukturalne występujące w niektórych regionach, które uniemożliwiają im pełne wykorzystanie funduszy europejskich. Objęcie nią województw śląskiego i małopolskiego, ma pozwolić wspomnianym regionom na zwiększenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki spójności.

Na odbywającym się w resorcie rozwoju spotkaniu, marszałkowie województw podkarpackiego świętokrzyskiego podzielili się swoimi doświadczeniami z pierwszej edycji Inicjatywy. Na podkarpaciu analizie poddano obszar innowacyjności, wykorzystania instrumentów finansowych i prac badawczo-rozwojowych. W województwie świętokrzyskim zbadano z kolei kwestię powiązania szkolnictwa zawodowego z regionalnym rynkiem pracy. Kolejna edycja będzie obejmowała m.in. obszary z zakresu przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza oraz poprawy funkcjonowania inspekcji.

Warto podkreślić, iż lista uczestników, którzy mogą być objęci inicjatywą Lagging Regions jest wciąż otwarta.

(mr.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami