Inne postępowania za to nieznacznie się wydłużyły. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", postępowanie o wartości poniżej progów unijnych trwa średnio 32 dni, podczas gdy w 2012 r. było to 31 dni. Nieco gorzej jest w postępowaniach powyżej progów unijnych. Obecnie trwają one średnio 92 dni, gdzie w 2012 r. było to 86 dni.

Niewiele się natomiast zmieniło w kwestii średniej liczby ofert składanych w jednym przetargu. W zamówieniach poniżej progów unijnych średnia ofert składanych w jednym postępowaniu to 2,96, czyli identycznie jak w roku poprzednim. Z kolei w aż 39 proc. postępowań o zamówienie walczyła tylko jedna firma. W przypadku zamówień powyżej unijnych progów średnia ofert wynosi 2,46 (w 2012 r.– 2,36).

Źródło: Rzeczpospolita