Przedmiotem inwestycji jest modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewnik oraz w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej na odcinku od Placu Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki w Bytomiu.

O zrealizowanie inwestycji ubiegało się 3 wykonawców. Cena była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Początkowa szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 25,3 mln zł brutto.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II", przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: ISBnews.pl