Znowelizowany art. 8 ust. 3 p.z.p., wprowadza obowiązek wykazania przez wykonawcę, dlaczego daną informację należy traktować jako poufną.

Zamawiający powinien przemyśleć ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa >>>

Jednocześnie KIO w najnowszych orzeczeniach prezentuje jednolite stanowisko o konieczności odtajnienia informacji, co do których nie wykazano zasadności zastrzeżenia poufności (wyrok z 10 marca 2015 r. (KIO 338/15); wyrok z 26 lutego 2015 r. (KIO 306/15); wyrok z 2 marca 2015 r. (KIO 279/15)).

Wskazówki, jak wykonawca może skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa powinna określać np. treść SIWZ. Jeśli jednak zamawiający nie zamieścił wskazówek, wykonawca będzie musiał dołączyć do zastrzeżenia pismo zawierające wyjaśnienie, dlaczego te informacje są tajemnicą. Co ważne, pismo z uzasadnieniem zastrzeżenia powinno zostać przedłożone najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert.

Tajemnicę przedsiębiorstwa można zastrzec do terminu składania ofert >>>

Uzasadnienie zastrzeżenia powinno zawierać m.in. informację, czy zastrzegane dane są informacją techniczną, technologiczną, organizacyjną, czy ewentualnie nie należą do żadnej z tych grup (np. informacja handlowa), uzasadnienie czemu zastrzegane dane mają wartość gospodarczą poprzez wykazanie, w jaki sposób ich ujawnienie narusza lub naraża interes wykonawcy oraz wskazanie, jakie kroki podejmuje przedsiębiorca na co dzień, by chronić zastrzeżone dane.

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Olgi Kotarskiej, aplikanta adwokackiego, konsultanta w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy we Wrocławiu, opublikowanej na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna