Najtańsza oferta o wartości ponad 232 mln zł należy do spółki Budimex. Najdrożej swoje usługi wyceniło natomiast konsorcjum firm Berger Bau Polska oraz Berger Bau GmBH tj. na kwotę ponad 295 mln zł. Budżet zamawiającego na to zadanie wynosi ponad 300 mln zł (bez zamówień uzupełniających).

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydowało kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancja (5 proc.). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 20 - miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy oraz 10 - letni termin gwarancji jakości.

Planowany termin podpisania umowy to I kwartał 2016 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl