Od lipca 2014 r. Fundacja CentrumCSR.PL w ramach 2-letniego projektu pt. „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” monitoruje stosowanie społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień publicznych w 80 instytucjach publicznych (m.in. w ministerstwach, urzędach miast, na uniwersytetach) w pięciu polskich miastach – Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Jednak wnioski z monitoringu potwierdzają, że instytucje publiczne jedynie sporadycznie stosują zrównoważone zamówienia i brakuje im spójnej, całościowej polityki implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w ramach zamówień publicznych. Tymczasem wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wynosi ponad 140 mld zł, czyli prawie 9% PKB. Ta wielka kwota może służyć niwelowaniu lokalnych problemów społecznych czy zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przeszkodę stanowi dominacja kryterium najniższej ceny. System zamówień publicznych posiada narzędzia, które pozwalają na łączenie aspektów ekologicznych i społecznych z ekonomicznymi, lecz nie są one wykorzystywane.

Uczestnicy seminarium na wybranych przykładach (case studies) dowiedzą się, jak wygląda praktyka stosowania zrównoważonych zamówień w wybranych organach administracji publicznej w Polsce. Poruszona zostanie także tematyka społecznego kosztu stosowania w przetargach publicznych wyłącznie kryterium najniższej ceny. Eksperci postarają się też odpowiedzieć na pytanie, jak upowszechniać stosowanie zrównoważonych zamówień i czy konieczne jest do tego budowanie świadomości, upraszczanie procedur czy też zmiana obowiązującego prawa.

Na seminarium pojawi się również temat dotyczący najnowszej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która wchodzi w życie 19 października br. oraz przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych w kontekście zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

Seminarium odbędzie się 21 października br. (wtorek), godz. 10.00 – 13.00 w Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.monitoringzzp.pl/