Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności związanych z czynnościami przygotowawczymi do przeprowadzenia postępowania.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli zamawiających zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych.

Seminarium odbędzie się 29 maja 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie przy ul. Zielnej 37.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.uzp.gov.pl