Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie ważnych zagadnień wynikających z procesu kontroli udzielania zamówień publicznych oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom, stosowania dobrych praktyk, promowania wzorcowych działań.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UZP zaprasza do udziału w seminarium przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych >>>