Celem organizowanego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie ważnych zagadnień wynikających z procesu kontroli udzielania zamówień oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobiegania nieprawidłowościom, stosowania dobrych praktyk oraz promowania wzorcowych działań.

Seminarium odbędzie się 16 listopada 2015 r. w Warszawie.

UZP zaprasza do udziału w seminarium przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.uzp.gov.pl