Administracja publiczna jest aktualnie najbardziej atrakcyjnym z nabywców usług i towarów z sektora IT. Wynika to m.in. z tego, że instytucje centralne i samorządowe dostają unijne dotacje na innowacyjne rozwiązania. A do tego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi wiele projektów i działań, które przyczyniają się do rozwoju tej branży w Polsce.

Zamówienia IT wciąż kłopotliwe dla zamawiających >>>

Jak czytamy na wnp.pl., należy jednak podkreślić, iż sektor publiczny jest też zdecydowanie najtrudniejszym nabywcą usług IT. W resortach często cały proces "od decyzji i akceptacji do realizacji" może trwać nawet kilka lat. Dlatego tylko wykonawcy o silnej pozycji na polskim rynku mogą brać udział w tak dużych przetargach.

Ciekawym trendem w branży IT jest też zawiązywanie inicjatyw klastrowych. W ramach klastrów firmy nawiązują współpracę, która obejmuje np. realizację wspólnych zamówień.

Źródło www.wnp.pl