W roku poprzednim CBA przeprowadziło aż 37 kontroli oświadczeń majątkowych samorządowców gminnych i zatrudnionych w jednostkach podległych gminie. Do tego, skontrolowano 13 oświadczeń samorządowców powiatowych i zatrudnionych w jednostkach podległych staroście oraz 7 oświadczeń samorządowców wojewódzkich i zatrudnionych w jednostkach podległych wojewodzie.

 

Postępowania polegały na weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym składanych przez te osoby oraz przestrzegania przez nie przepisów ograniczających podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

W ocenie CBA, ogromne znaczenie mają również prowadzone od czerwca 2016 r. kontrole koordynowane we wszystkich urzędach marszałkowskich.

Dotyczą wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007 -2013 w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest województwo (urząd marszałkowski). Badaniem objęto projekty o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Prezentacja pełnych wyników kontroli będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu wszystkich czynności.

(www.cba.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami