Już po raz dziewiąty ogłoszono konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Działania jednostek samorządu terytorialnego zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Organizator konkursu "Samorząd Równych Szans" podkreśla, że nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Nagrody mogą dotyczyć między innymi takich obszarów, jak niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja, dostępna informacja, komunikacja, edukacja i rozwiązania architektoniczne.

Najlepsze projekty zostaną uhonorowane statuetką „Samorządu Równych Szans”, wyboru dokona Rada Nagrody, której od lat przewodniczy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną, statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi.

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl

Termin składania wniosków upływa 6 października 2017 r.

Źródło: firr.org.pl 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów