Zostanie dopuszczona możliwość uczestnictwa kapitałowego samorządów powiatowych i wojewódzkich w spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ich działalność polega na udzielaniu poręczeń i pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom.

Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym, którą przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem resortu już obecnie spółki takie, z udziałem kapitałowym województw i powiatów, funkcjonują w niektórych województwach i powiatach. Kolejne są planowane, choć, jak wyjaśnia resort, interpretacja przepisów ustaw nasuwa wątpliwości. Dlatego proponowana nowelizacja przewiduje całościowe ujęcie problematyki tworzenia przez samorząd powiatowy i samorząd województwa spółek kapitałowych, poprzez wskazanie, iż poza sferą użyteczności publicznej samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki mogą tworzyć oraz przystępować do takich spółek. Warunkiem ma być działalność pożyczkowa i poręczeniowa.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 15 listopada 2010 r.