Samorządy same ograniczą deficyt

W tym tygodniu ma dojść do porozumienia w sprawie ograniczenia deficytu w powiatach i gminach. I to na ich własnych warunkach. Twierdzą one, że tak zacisną pasa, iż w ciągu dwóch lat ograniczą deficyt sektora samorządowego do 10 mld zł.

Samorządy przygotowały własną propozycję reguły samorządowej. Zakłada ona, że deficyt całego sektora samorządowego skurczy się na przestrzeni trzech lat o niemal 40% – z 16 mld zł w 2010 roku do 10 mld zł w roku 2012. W kolejnych latach ma on nie przekraczać 0,6% PKB. Autorzy projektu twierdzą, że same gminy, powiaty i województwa będą odpowiedzialne za to, by deficyty w ich budżetach były zgodne z zapisami w wieloletnich planach finansowych. Choć postulują kilka wyjątków – ograniczenie ma nie dotyczyć środków na współfinansowanie inwestycji unijnych, sytuacji nadzwyczajnych, jak klęski żywiołowe czy możliwości sfinansowania większego deficytu z prywatyzacji lub nadwyżki z poprzednich lat. Zaciskanie pasa będzie leżało w interesie samorządów, gdyż w projekcie zapisano, że jeżeli nie wywiążą się z deklaracji, to prawo do interwencji będzie miało Ministerstwo Finansów. Resort co kwartał będzie sprawdzał, czy samorządy przestrzegają ograniczeń. Jeśli okaże się, że nie i pojawi się groźba przekroczenia limitu deficytu dla całego sektora, to minister finansów odgórnie zdecyduje, o ile deficyt ma zostać zmniejszony. Każda gmina, powiat czy województwo będą miały dwa miesiące na dokonanie zmian w budżetach. Jeśli tego nie uczynią, zrobią to za nie regionalne izby obrachunkowe.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 20 czerwca 2011 r.