Głównym celem odbywającej się w Warszawie konferencji pt. Dobre praktyki tworzenia marek terytorialnych oraz transgranicznych produktów i usług turystycznych, była wymiana doświadczeń w zakresie marketingu terytorialnego na przykładach krajowych i zagranicznych.

W trakcie spotkania szczególnie wiele uwagi poświęcono na omówienie budowy Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych. Jak podkreśla Podsekretarz Stanu w MSiT - Dawid Lasek - potencjał budowania marek znajduje się w regionach. Realizowany przez Departament projekt będzie zachęcał do wykorzystywania potencjału lokalnego, w celu zwiększenia zaangażowania lokalnej społeczności. Tożsamość z daną marką odgrywa bowiem niezwykle ważną rolę w budowaniu prężnie rozwijającej się turystyki.
Podstawowym założeniem Domu Marek jest aktywizacja i tworzenie zdolności kooperacyjnych w gospodarce turystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym i międzyregionalnym. Projekt ten pozwoli rozwijać powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, a władzami lokalnymi. Przewidziana komercjalizacja markowych produktów turystycznych zapewni wpływy dla budżetów samorządów i budżetu państwa.

W naszym kraju znajduję się obecnie 15 Euroregionów m.in. Bałtyk, Karpaty, Tatry, Puszczę Białowieską. Tworzą one wspólną reprezentację, która chce pokazywać lokalną aktywność.

(msport.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami