Partnerstwo Publiczno - Prywatne daje szanse na oszczędzanie publicznych pieniędzy, a jednocześnie realizowanie ważnych publicznie przedsięwzięć tak w zakresie usług jak i inwestycji. Jest to metoda posiadająca niezwykle atrakcyjną i efektywną formę realizacji inwestycji, szczególnie w infrastrukturze – napisał Poseł Adam Szejnfeld w piśmie do PPPortal.pl, organizatora konferencji.


W Europie formuła PPP najbardziej popularna jest w Wielkiej Brytanii, ale również odnosi liczne sukcesy w takich krajach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, czy Portugalia. Podobnie popularna i powszechna formuła ta jest np. w USA, Kanadzie czy krajach azjatyckich. Mała ilość projektów PPP w Polsce to niestety jeszcze skutek niewystarczającej wiedzy szczególnie wśród samorządowców. Dlatego też z dużą przyjemnością obejmę honorowym patronatem I Ogólnopolskie Forum PPPortalu.pl – dodał Poseł Adam Szejnfeld w piśmie przyjmującym Patronat Honorowy nad konferencją pn. „I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce”.
 

Wydarzenie objęte patronatem Posła Adama Szejnfelda odbędzie się 25 października 2012r., na 4 piętrze budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18. Przedstawiciele JST mogą uczestniczyć w konferencji bezpłatnie, po rejestracji na stronie http://www.ppportal.pl/zgloszenie

Więcej o wydarzeniu objętym Patronatem można dowiedzieć się ze strony internetowej: http://www.ppportal.pl/forum