Jak wynika z badań NIK, w ostatnich latach liczba uczniów z nieprawidłową masą ciała systematycznie rosła. Od 2012 do 2016 roku odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała zwiększył się o ponad pięć punktów procentowych, czyli z 16,8 proc. w roku szkolnym 2012/2013 do 22 proc. w roku szkolnym 2015/2016. Najszybciej wzrastał odsetek dzieci otyłych ( 3,3 proc.) oraz z nadwagą (1,5 proc.).

W objętych kontrolą NIK szkołach, choć prowadzono badania BMI (wskaźnik masy ciała), to żadna z placówek nie przekazywała wyników do organu prowadzącego. Ponadto w blisko połowie szkół dane te nie były w ogóle gromadzone ani analizowane, przez co gminy nie posiadały informacji o liczbie uczniów z nieprawidłową masą ciała. W związku z powyższym samorządy nie rozpoznawały potrzeb i problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci.

Pomimo, iż od września 2015 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „niezdrowych produktów” w szkołach, przeprowadzone kontrole asortymentu sprzedawanego w sklepikach szkolnych wykazały, że wciąż w blisko 30 proc. sklepików był on niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Na plus NIK ocenia natomiast podejmowane przez objęte kontrolą szkoły działania edukacyjne. W placówkach prowadzone były zajęcia na temat zdrowego odżywiania, zajęcia praktyczne czy prelekcje pielęgniarek i dietetyków przeznaczone zarówno dla uczniów jak i rodziców.

NIK zwraca również uwagę na niewłaściwe zbilansowanie obiadów podawanych uczniom w szkole. Spośród 15 zbadanych jadłospisów, żadna ze skontrolowanych placówek nie zapewniła obiadów w 100 proc.

spełniających odpowiednie normy żywieniowe dla dzieci i młodzieży. Obiady zawierały bowiem była zbyt dużą zawartość białka i węglowodanów, a w ponad 85 proc. również tłuszczów.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami, NIK apeluje do jednostek samorządu terytorialnego o gromadzenie i wykorzystywanie zbiorczych wyników badań BMI przy planowaniu działań profilaktycznych oraz ocenie skuteczności realizowanych programów, a także o aktywne wspieranie szkół w działalności edukacyjnej na temat zasad zdrowego żywienia. Z kolei placówkom oświatowym NIK zaleca zapewnienie właściwej organizacji spożycia posiłków, w tym przerw pomiędzy lekcjami umożliwiającymi spokojne zjedzenie obiadu czy wspólne spożywanie śniadań nauczycieli z uczniami.

(nik.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami